Avís legal


Jori Armengol i Associats, Corredoria d'Assegurances, S.A. amb CIF núm. A-58299124, té el seu domicili social al carrer Roger de Llúria, 124, 3r 2a, 08037, Barcelona. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 21.641, foli 67, full B-25.150.

Inscrita al Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb el núm. J-942 i concertats Assegurances de Responsabilitat Civil i de Caució, segons Llei 26/2006 de 17 de Juliol.

Jori Armengol i Associats, Corredoria d'Assegurances, S.A., és titular del domini www.joriarmengol.com que figura degudament inscrit al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 25011, Foli 47, Full B 2150, inscripció 15.