Retribució flexible PDF Imprimeix Correu electrònic

La retribució flexible és un sistema que permet a l'empleat dissenyar la forma en que vol percebre el seu salari, adequant-lo a les seves necessitats personals. L'empleat substituirà part de la seva retribució dinerària bruta per retribució en espècie per a la compra o contractació de bens i serveis que tenen un tractament fiscal avantatjós.

L'adhesió és individual i voluntària tant per a l'empresa com per al treballador. Suposa una reducció de la base imposable a efectes del càlcul d'IRPF i la possibilitat de minoració del tipus general de retenció.


Avantatges per a l'empleat:


 • Augmenta la retribució total neta després d'impostos i despeses
 • L'adhesió és voluntària
 • S'obtenen avantatges fiscals importants
 • S'aconsegueixen descomptes en la compra dels bens i serveis del pla, degut a la contractació col·lectiva
 • Cada empleat pot configurar el seu paquet retributiu
 • S'aconsegueix comoditat i estalvi de temps

Avantatges per a l'empresa:


 • Rendibilitza l'estratègia retributiva
 • Es pot oferir a tota la plantilla o a determinats col·lectius
 • Ajuda a atreure i retenir el talent. És un element motivador de la plantilla
 • Beneficia la imatge de l'empresa
 • No incrementa les despeses salarials
 • És una eina de negociació de les condicions laborals